Tin mới | Mức xử phạt với hành vi trốn thuế, gian lận thuế mới nhất năm 2020Mức 1 Phạt tiền 01 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lậnTheo khoản 1 Điều 13 Thông tư 166 . 2013 . TT BTC mức 1 sẽ áp dụng với 02 trường hợp sau Trường hợp 1 Người nộp thuế vi phạm lần đầu trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế . Trường hợp 2 Người nộp thuế vi phạm lần thứ hai mà có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lênNgười nộp thuế thuộc 02 trường hợp trên khi có một trong các hành vi vi phạm sau thì bị xử phạt, cụ thể 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế . không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trừ 02 trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 9 và khoản 9 Điều 13 Thông tư 166 . 2013 . TT BTC .2. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp . sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ . hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.3. Lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa hoặc giảm số lượng, giá trị vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm.4. Lập hóa đơn sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra làm căn cứ kê khai nộp thuế thấp hơn thực tế.5. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp . không kê khai, kê khai sai, không trung thực làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm.6. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế.7. Sử dụng hàng hóa được miễn thuế, xét miễn thuế bao gồm cả không chịu thuế không đúng với mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế.8. Sửa chữa, tẩy xóa chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.9. Hủy bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.10. Sử dụng hóa đơn, chứng từ, tài liệu không hợp pháp trong các trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn . khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số thuế gian lận.11. Người nộp thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh.12. Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.Mức 2 Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốnNgười nộp thuế khi có 01 trong 12 hành vi trốn thuế, gian lận thuế trên trong các trường hợp Vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc Vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.Mức 3 Phạt tiền 02 lần tính trên số thuế trốnNgười nộp thuế khi có 01 trong 12 hành vi trốn thuế, gian lận thuế trên trong các trường hợp Vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc Vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.Mức 4. Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốnNgười nộp thuế khi có 01 trong 12 hành vi trốn thuế, gian lận thuế trên trong các trường hợp Vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc Vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.Mức 5. Phạt tiền 03 lần tính trên số tiền thuế trốnNgười nộp thuế khi có 01 trong 12 hành vi trốn thuế, gian lận thuế trên trong các trường hợp Vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc Vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc Ngoài các mức phạt trên, người có hành vi trốn thuế, gian lận thuế sẽ phải nộp đủ số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách Nhà nước.

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/tai-chinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *