[ Thuế TNDN] Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệpVideo chia sẻ về Cách xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cách xác định Kỳ tính thuế đầu tiên và kỳ tính thuế cuối cùng của thuế TNDN và Cách Gộp kỳ báo cáo đầu tiên và cuối cùng dưới 3 tháng, có tổng thời gian gộp không vượt quá 15 tháng
.
Link nhận QUÀ TẶNG và các khóa học và phần quà miễn phí về kế toán xây dựng tại đây
Link nhận QUÀ TẶNG và các khóa và phần quà miễn phí về kế toán sản xuất tại :
Link nhận QUÀ TẶNG và các khóa và phần quà miễn phí về kế toán thương mại dịch vụ tại đây

Link đăng ký tham gia khóa học hướng dẫn lập báo cáo tài chính, bóc tách khối lượng dự toán, làm hồ sơ dự thầu và thanh quyết toán tại:
Link đăng ký tham gia khóa học tính giá thành sản xuất và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất và thương mại tại đây :
#thueTNDN
#kytinhthue
#thunhapdoanhnghiep

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/thue/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *