Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013– Link tải về Thông tư 128/2013/TT-BTC:

– Xem Thông tư 128/2013/TT-BTC trên web:

– Ngày 10/09/2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC.

– Thông tư này quy định về thủ tục hải quan.
– Thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan.
– Quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11//2013.

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/tai-chinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *