STV – Tiến tới ĐH Đảng I Công an tỉnh Sóc Trăng hướng tới Đại Hội ĐảngSTV – Đại hội đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của lực lượng công an dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng công an tỉnh nhà vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả của đại hội đảng các cấp là tiền đề rất quan trọng, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công an lần thứ X.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *