PGS.TS Đỗ Văn Đại – Án lệ 14/2017 – Tặng cho tài sản có điều kiện1. Đây là Án lệ thứ hai về tặng cho (Án lệ thứ nhất là án lệ số 03/2016/AL về sự tồn tại và hiệu lực của tặng cho) và Án lệ số 14 này tập trung vào nội dung của hợp đồng tặng cho, đặc biệt về điều kiện tặng cho. Cụ thể, Án lệ số 14 giải quyết được hai vấn đề là xác định sự tồn tại điều kiện tặng cho mặc dù không thể hiện trong văn bản tặng cho và ghi nhận tính hợp pháp của một số điều kiện rất phổ biến trong cuộc sống. Hướng giải quyết cho hai vấn đề này về cơ bản là thuyết phục.

2. Ở thời điểm tặng cho trong vụ việc được phát triển thành Án lệ số 14, BLDS năm 2005 và Luật đất đai năm 2003 đang có hiệu lực nhưng Án lệ này có thể được áp dụng cho hoàn cảnh tương tự xảy ra ở thời điểm BLDS năm 2015 và Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực.
Về đối tượng được tặng cho, hoàn cảnh tạo lập ra Án lệ số 14 là tặng cho quyền sử dụng đất. Thực tế, đối tượng tặng cho vẫn có thể là bất động sản nhưng không là quyền sử dụng đất như tặng cho nhà chung cư và Án lệ số 14 vẫn có thể được áp dụng tương tự. Tương tự như vậy đối với tặng cho có đối tượng là động sản.
Trong vụ việc tạo lập ra Án lệ số 14, điều kiện tặng cho được phát hiện trong “các văn bản” ngoài hợp đồng tặng cho và điều kiện tặng cho được chứng minh thông qua chứng cứ văn bản. Án lệ này có thể được áp dụng cho điều kiện tăng cho không được thể hiện trong văn bản như các bên nói miệng với nhau và kiểm chứng được như qua nhân chứng, qua ghi âm.
Về loại điều kiện tặng cho, Án lệ số 14 ghi nhận tính hợp pháp của điều kiện làm nhà cho người tặng cho, chăm sóc người tặng cho và chăm sóc cha mẹ của người tặng cho. Án lệ này cũng có thể được áp dụng cho điều kiện khác như chăm sóc, nuôi dưỡng người con có khuyết tật của người tặng cho hay thực hiện trách nhiệm theo đạo lý truyền thống sau khi người tặng cho chết như mai táng và thờ cúng.

3. Án lệ số 14 đề cập tới xác định sự tồn tại và tính hợp pháp của điều kiện tặng cho và còn bỏ ngỏ vấn đề xác định người được tặng cho có thực hiện đúng hay không điều kiện tặng cho, chưa cho biết hệ quả của việc bên được tặng cho không thực hiện các điều kiện này. Đây là những điểm chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu.

#ánlệ# #ĐỗVănĐại# #14/2017#
#Tặngcho# #Đốitượngtặngcho# #Điềukiệntặngcho# #Chămsóc# #nuôidưỡng# #ngườitặngcho# #Làmnhàchongườitặngcho#

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *