MUỐN THÀNH CÔNG TẠI CÔNG TY BHNT CATHAY !#kynangdethangcong……………NGUYỄN THU HỒNG Training Department
Cathay Life Insurance (Viet Nam) Co., Ltd.
8th Floor, 167 Bui Thi Xuan Str, Hai Ba Trung — Ha Noi
Tel: (84-4) 62787888, Ext: 2041
Mobie; 01266 888 669
Skype: hong_nguyen75
Email: hongnguyen@cathaylife.com.vn
Website: www.cathaylife.com.vn

Hơn 12 triệu khách hàng đã gửi gấm cuộc đời và tài sản cho Tập đoàn Cathay,
chính những con số đầy ý nghĩa này đã cho thấy Tập đoàn của chúng ta không những chỉ
là ngành nghề phục vụ tài chính mà còn mang theo trên mình trọng trách lớn lao hơn đó
chính là “ngành nghề hạnh phúc”.
Nhìn thấy nụ cười của khách hành chính là niềm vui, được nghe khách nói tiếng
cảm ơn chính là hạnh phúc, giúp đỡ khách hàng gánh vác và bảo vệ gia đình, tư vấn tài
chính cũng chính là niềm hạnh phúc và sứ mệnh trân trọng nhất của hơn 40 ngàn đại sứ
Cathay. Trong quá khứ, chúng ta chủ trương con người làm gốc và làm việc bằng tất cả
tấm lòng. Trong tương lai, chúng ta có thêm một bước tiến nữa đó chính là có thể dẫn dắt
mọi người mở rộng cánh cửa cảm nhận hạnh phúc và khả năng tìm lại hạnh phúc.
“Cathay tin tưởng rằng nếu mọi người đều có thể phát hiện hạnh phúc từ chính những đồ
vật tồn tại chung quanh cuộc sống hằng ngày của chúng ta thì thế giới này sẽ càng tốt đẹp
hơn” đó chình là thương hiệu, lý tưởng lớn cho trang phát triển mới của Tập đoàn Cathay.

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/bao-hiem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *