Luật thuế mới 2019 ảnh hưởng đến người sở hữu nhà thế nàoLuật thuế mới được thông qua năm 2018 và có hiệu lực kể từ 1/1/2018. Chúng ta tìm hiểu xem luật thuế mới có ảnh hưởng gì đến những người có nhà. Luật thuế mới giảm mức khấu trừ tiền lời mortgage từ 1 triệu xuống 750 ngàn. Luật thuế mới cũng giảm mức khấu trừ các loại thuế sales, local income, property tax tổng cộng không quá 10 ngàn ( trước đây được khấu trừ toàn bộ).
Ngược lại luật mới tăng khấu trừ chi phí sinh hoạt gia đình ( standard deduction) với người single từ 6350 lên 12 ngàn, với vợ chồng khai thuế chung thì tăng từ 12 700 lên 24 ngàn.
Luật thuế mới bỏ personal deduction , trước đây được khấu trừ 4,000 / người.

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/thue/

2 Comments

  1. Property tax hang nam co duoc khau tru khong vay anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *