LUẬT THUẾ – CHƯƠNG 6 – CHỦ ĐỀ 1Mục tiêu của Chương:
Sau khi hoàn thành chương này, các bạn học viên có thể:
✔ Trình bày khái niệm, ý nghĩa của việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp

✔ Xác định được đối tượng nộp thuế và khoản thu nhập chịu thuế

✔ Trình bày về căn cứ tính thuế và tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số giao dịch thương mại

✔ Xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

✔ Tóm tắt được chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

✔ Bình luận về quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Mục tiêu học tập chủ đề:

– Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của đánh thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Xác định đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Xác định các khoản thu nhập chịu thuế

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/thue/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *