luật khoáng sản năm 2012Sách luật khoáng sản mới nhất

Đơn giá các công trình địa chất khoáng sản 2011

Khoáng sản là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia.Khai thác khoáng sản và bảo vệ nguồn khóang sản đang ngày một khan hiếm là nghia vụ và trách nhiệm của nhà nước và nhân dân.Hiện nay ĐẢNG -NHÀ NƯỚC đã ban hành các văn bản về quản lý & khai thác khoáng sản nhằm bảo vệ nguốn tài nguyên quý hiếm này.Để nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác khoáng sản .NXB LAO ĐỘNG cho xuất bản cuốn sách

Luật Khoáng Sản Đơn Giá Các Công Trình Địa Chất Khoáng Sản Năm 2011

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính như sau:

Phần I : Luật khoáng sản sửa đổi .

(Số 60/2010 QH12. Được quôc hội thông qua ngày 15/11/2010)

Phần II: Các quy định về quy hoạch –thăm dò –khai thác khoáng sản .

Phần III : Quy định về thuế lệ phí trong hoạt động khai thác khgoang sản .

Phần IV : Quy định về công tác môi trường trong hoạt động khoáng sản .

Phần V: Đơn giá xây dựng công trình địa chất — khoáng sản .

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *