Chuyên đề Quy trình Bầu cử – 003 – Bước 04 đến Bước 07Quy trình Bầu cử gồm 17 bước:
Bước 07 – Trưởng ban Kiểm phiếu xác nhận lại các thông tin đã cung cấp và trả lời các câu hỏi của đại biểu liên quan đến đợt bầu cử trước khi bầu cử
Bước 06 – Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo và hướng dẫn các nội dung liên quan đến đợt bầu cử trước khi bầu cử
6.1. Vị trí đặt các Thùng phiếu.
6.2. Số lượng phiếu dự kiến phát ra và đối tượng tham gia bỏ phiếu
6.3. Phương pháp phát phiếu bầu.
6.4. Thứ tự bỏ phiếu và cách thức di chuyển đến khu vực bỏ phiếu
6.5. Cách thức gấp phiếu bầu
6.6. Cách thức đổi phiếu hỏng trong quá trình ghi phiếu
6.7. Cách thức ghi phiếu bầu, Phiếu hợp lệ, Phiếu không hợp lệ (sẽ có hướng dẫn riêng)
Bước 05 – Đoàn Chủ tịch hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu giới thiệu từng thành viên trong Ban Kiểm phiếu trước Hội nghị
Bước 04 – Đoàn Chủ tịch mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc
Bước 03 – Đoàn Chủ tịch mời Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (hoặc cán bộ phụ trách công tác điểm danh) lên báo cáo số lượng đại biểu trước thời điểm tổ chức đợt bầu cử
Bước 02 – Đoàn Chủ tịch chủ trì việc bầu Ban Kiểm phiếu của đợt bầu cử
2.1. Thành phần tham gia Ban Kiểm phiếu
2.2. Số lượng Ban Kiểm phiếu (tham khảo)
Bước 01 – Đoàn Chủ tịch thông báo nội dung đợt bầu cử
==================
Danh mục các bài thuộc Chuyên đề Quy trình Bầu cử đã post lên Youtube:
001 – Quy trình Tổng quan –
002 – Bước 01 đến Bước 03 –
003 – Bước 04 đến Bước 07 –
———————————————————–
1) Chuyên đề 2018 – Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh –
2) Chuyên đề Trách nhiệm Nêu gương của cán bộ, đảng viên –
3) Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị –
4) Chuyên đề Nội dung toàn khóa Chỉ thị 05 –
5) Chuyên đề 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh –
6) Chuyên đề Hội nghị Trung ương –
7) Chuyên đề Hồ Chí Minh toàn tập –
8) Các nội dung khác –
9) Chuyên đề 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh –
———————————————————–
Nếu các anh, chị và các bạn có ý kiến hoặc câu hỏi liên quan mong hãy để lại ở phần Comments.
Trân trọng cảm ơn các anh, chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Nếu thấy nội dung này hay và hữu ích, hãy đăng ký (subscribe), Like và chia sẻ đến mọi người, bạn nhé!

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *