19 tiêu chí XD NTM trong tương laiMình biết sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều ngành nghề của các bạn nhưng đã đến lúc đất nước cần phải thay đổi để tiến tới xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện đại thôi.

Họ và tên: Lục Đức Vĩnh
ADD1: Bản Gải, Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng
ADD2: UBND xã Thanh Long, Thông Nông, Cao Bằng.
Điện thoại: 0946123026 & 0975111509
Gmail: ducvinhxdcy@gmail.com
Zalo: 0975111509
Youtube: gõ tìm: ducvinhxdcy hoặc Lục Đức vĩnh

Phần 1: Viết về 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRONG TƯƠNG LAI SẮP TỚI

===================================
Phần 2: Viết về 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRONG TƯƠNG LAI SẮP TỚI

============================

Nguồn: https://kenhnhadatban.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kenhnhadatban.com/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *